چرا کارکنان شما عاشق صندوق فروشگاهی تک نما میشوند؟

وقتی که شما در جستجوی یک سیستم فروش جدید برای کسب و کار خود هستید ، مهم این است که در نظر بگیرید که چگونه کارمندان شما به نحوه درست برای کسب و کار شما و فعالیت های روزمره کار میکنند.
در اینجا چهار ویژگی ضروری برای صندوق فروشگاهی وجود دارد که شغل کارکنان شما را راحت تر می کند و تجربیات بهتر مشتریان را نسبت به شما تضمین می کند.

1.کارکنان به راحتی باصندوق فروشگاهی تک نما ارتباط برقرار می کنند.

 

باوجود کارکنان فصلی در رستوران ها و مکان های خرده فروشی خیلی مهم است  که صندوق فروشگاهی دارای یک طراحی مناسب باشد جهت آموزش سریع و راحت تا نحوه استفاده برای کارکنان ماهر و جدید فراهم شود.

 

2.صندوق فروشگاهی تک نما برای کسب وکار ما سفارشی سازی شده است.

 

طراحی وساخت منحصربفرد صندوق فروشگاهی تکنما متناسب با نوع کسب وکارسفارشی میشود.ثبت راحت اطلاعات وانواع دسترسی های سریع به کالاهای مختلف وپرفروش باعث سرعت در پاسخگویی به مشتریان می شود.

 

3.امنیت در ثبت ونگهداری اطلاعات مربوط به فروش ومشتریان .
 

از زمانی که با صندوق فروشگاهی تک نما کار میکنم به خاطر اینکه اطلاعات فروش،انبار ومشتریان توسط نرم افزار اختصاصی تک نما در سیستم ذخیره میشود دیگر نگران از دست دادن اطلاعات به دلیل بالا نیامدن ویندوز،هنگ کردن ودیگراشکالات نرم افزار حسابداری وعدم پاسخگویی به موقع فروشندگان نرم افزار  نیستم.

 

4.صندوق های فروشگاهی تک نما باعث کاهش استرس وفشار کاری صندوق دار می شود.

 

از آنجاییکه کار صندوق داری بسیار پر استرس و پرمسئولیت است با صندوق فروشگاهی تک نما دیگر نگرانی بابت از دست دادن فروش ،تسویه بامشتری ،جمع بندی حساب ها وسرعت درانجام امور آخر وقت ندارم.