1)مطالعه و بررسی تکنولوژی های روز دنیا در ارتباط با صندوق های فروشگاهی
2)شناخت بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت استفاده از صندوق های فروشگاهی
3)ایجاد برنامه مدون و کاربردی جهت پاسخ به نیازهای مشتریان در حوزه صنعت خرده فروشی
4)طراحی،اجرا و پیاده سازی فناوری های نو در ارتباط با ساخت صندوق فروشگاهی
5)تدوین ، تالیف و ارائه برنامه های آموزش ، پژوهشی در ارتباط با افزایش سطح آگاهی مشتریان
6)سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه شرکت جهت بهبود فرآیندهای طراحی و تولید بهینه محصولات
7)نظارت مستمر جهت بهبود کیفی در امر تولید و ارائه محصول بهینه تر به بازار جهت کسب رضایت نمایندگان و مصرف کنندگان نهایی به عنوان شرکای تجاری شرکت
8)اخذ پیشنهادات و توصیه های دلسوزانه نمایندگان،عاملان و مصرف کنندگان نهائی در جهت رشد سازمانی
9)شناسائی،تحلیل و آسیب شناسی بازار و محصول در جهت اهداف عالیه سازمان
10)نظارت مستمر بر انجام امور،اخذ بازخورد کیفی و کمی از شرکای تجاری(نمایندگان،عاملان و مصرف کنندگان نهایی)جهت افزایش کارائی اثر بخش سازمان