جشنواره ملی حاتم(حمایت از تولید ملی)

ششمین گردهمایی بزرگ مسئولان دولت، مجلس و مدیران بنگاه­ های برتر اقتصادی در 19 دی ماه 1397در سالن همایش های صدا وسیما برگزار گردید.­

جشنواره ملی حاتم در نظر دارد مطابق آسیب شناسی های انجام شده در سلسله رویدادهای پیشین که توسط کمیته های علمی و شوراهای عالی رویداد رصد گردیده است ضمن دعوت از چهره های شاخص دولت، مجلس، قوه قضاییه و نمایندگان تشکل های صنعتی و اقتصای معتبر ملی با شناسایی قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که بدون انجام کارشناسی جامع به اقتصاد و صنعت کشور تحمیل شده است و از طریق افزایش بوروکراسی و پیچیده نمودن فضای کسب و کار به بنگاه های اقتصادی کشور آسیب وارد نموده  است از شیوه های ممکن ورود نموده و در اصلاح و بهبود آن ها بکوشد.

لازم به توضیح است در جشنواره کشوری حاتم ( حمایت از تولید ملی ) تلاش شده است با شناسایی تمامی نهادهایی که به عنوان متولی در گلوگاه های تولید و کسب و کار جایگاه ویژه دارند دعوت گردد تا با معرفی نماینده و حضور در جلسات شوراهای  راهبری با آسیب هایی که از نقش آفرینی ناصحیح میتواند بر تولید ناخالص ملی کشور  ایجاد نمایند آگاهی یابند و با اثرگذاری بر نقاط بهبود سازمان خود بتوانند حاکمیت صحیح بر حوزه اقتصاد ایجاد نمایند. 

رویداد جشنواره ملی حاتم با حضور حداکثری مسئولان نظام و مدیران برندهای برگزیده صنعت و اقتصاد ایران از ۳۱ استان کشور و با مشارکت دولت و مجلس برگزار شد.

دعوت از شرکت تک نما وحضور در جشنوار ملی حاتم(حمایت از تولید ملی) به عنوان بنگاه برتر اقتصادی در حوزه تولید تکنولوژی های کسب وکار مهر تاییدی بر روند ورشد مثبت این شرکت و اثرگذاری وارائه تکنولوژی های منحصربفرد درصنعت کشور می باشد.

امید است شرکت تک نما با حضور قدرتمند در بازار های داخلی وخارجی بتواند نیازهای مشتریان محترم خود را در زمینه صندوق های فروشگاهی مرتفع نموده ورضایت مشتریان عزیز را فراهم نماید.